Awaria sygnalizacji świetlnej: informacja

awaria-sygnalizacji-swietlnej-informacja.jpg
awaria-sygnalizacji-swietlnej-informacja.jpg

Z informacji uzyskanych od Rejonu Dróg Wojewódzkich w Puławach wynika, że zgłaszane przez mieszkańców problemy z sygnalizacją świetlną przy Hotelu Izabella są wynikiem awarii.

Administratorem drogi jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie. 

Obecnie trwają prace nad zlokalizowaniem przyczyny awarii i jej usunięciem. Synchronizacja świateł ma być przywrócona do stanu sprzed kilku dni, czyli do obowiązującego dotychczas.