Apel Straży Miejskiej o usuwanie nawisów śnieżnych

Foto: Zasoby UM,

Występujące intensywne opady śniegu powodują duże utrudnienia dla funkcjonowania transportu i komunikacji pieszej.

Przewidywany silny wiatr może tworzyć zaspy i nawisy śnieżne, gromadzenie się dużych ilości śniegu w różnych miejscach w szczególności na dachach budynków, stwarzając tym samym duże zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców miasta. Prognozy meteorologiczne przewidują dalsze występowanie niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym silnych mrozów.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców miasta o zachowanie wyjątkowej ostrożności.

W szczególności:

  • ograniczenie wyjazdów prywatnymi pojazdami,
  • nieparkowanie samochodów pod drzewami,
  • zachowanie szczególnej ostrożności podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych.
  • prosimy mieszkańców o szczególną wrażliwość wobec osób niepełnosprawnych, bezdomnych oraz potrzebujących pomocy

 Jednocześnie prosi się właścicieli i zarządców obiektów budowlanych o stały nadzór nad obiektami w zakresie usuwania śniegu, ze szczególnym uwzględnieniem budynków wielkopowierzchniowych i obiektów użyteczności publicznej, a zarządców oraz właścicieli dróg i chodników o systematyczne podejmowanie działań w zakresie utrzymania ich przejezdności i możliwości poruszania się pieszych.

O szczególnych sytuacjach zagrażających życiu lub zdrowiu mieszkańców prosimy informować Straż Miejską na numer telefonu 986