Zwracajmy uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem

Mróz na szybie i namalowany płatek śniegu
Mróz na szybie i namalowany płatek śniegu

Reagujmy, chociażby wykonując telefon na nr 112, do straży miejskiej lub ośrodka pomocy społecznej.

W przypadku interwencji nie wymagającej natychmiastowej reakcji policjantów, zgłoszenie możemy nanieść za pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
Panujące obecnie warunki atmosferyczne i mróz to trudny czas nie tylko dla kierowców, ale przede wszystkim dla osób bezdomnych, nieporadnych życiowo, czy też znajdujących się pod wpływem alkoholu.
Policja Puławska oraz strażnicy miejscy kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, współpracują z ośrodkami pomocy społecznej, proponują pomoc i szukają rozwiązań w trudnych sytuacjach.
Apelujemy - w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia nie wahajmy się dzwonić po służby.

https://tiny.pl/cv5jj