Zmiany planu miejscowego na obszarze osiedla Włostowice

Zmiany planu miejscowego na obszarze osiedla Włostowice
Foto: canva.com, Zmiany planu miejscowego na obszarze osiedla Włostowice

Miasto Puławy przeprowadza analizę aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Włostowice.

W związku z prowadzoną analizą aktualności zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze osiedla Włostowice sektor F,G,H część 1, Prezydent Miasta Puławy informuje o możliwości składania wniosków o zmianę ww. planu miejscowego. Granice obowiązującego planu wskazane są na załączniku graficznym.

Wnioski można składać drogą elektroniczną na adres: um@um.pulawy.pl bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub na piśmie na adres: Prezydent Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, do dnia 10 marca 2023 r.

Załączniki do artykułu