Żegnamy Stanisława Szczypę

Żegnamy Stanisława Szczypę
Żegnamy Stanisława Szczypę

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci Stanisława Szczypy zasłużonego Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej we Włostowicach.

Przez całe życie oddany rodzinie, bliskim i służbie drugiemu człowiekowi.

Wyrazy współczucia z powodu straty Rodzinie oraz Bliskim składają Bożena Krygier - Przewodnicząca Rady Miasta Puławy, Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy.