Wystawa o Funduszach Europejskich

Wystawa o Funduszach Europejskich
Foto: Urząd Miasta Puławy, Wystawa o Funduszach Europejskich

Na Placu Chopina do 19 października można zapoznać się z wystawą dotyczącą funduszy europejskich.

Organizatorem wystawy jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie. Zapraszamy do zapoznania się wystawą dotyczącą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (RPO WL).

Na planszach można zobaczyć projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej. Działanie ma to zwiększyć świadomość mieszkańców regionu w kontekście korzyści płynących z efektów wdrażania RPO WL, budowanie pozytywnego wizerunku Funduszy Europejskich oraz instytucji zaangażowanych w ich wdrażanie, uświadomienie mieszkańcom województwa ich pozycji jako ostatecznych odbiorców rezultatów realizacji projektów, a także wpływu projektów na ich życie oraz prezentowanie wizerunku Lubelskiego jako skutecznego beneficjenta środków unijnych.