Wakacje z książką - akcja trwa

wakacje z książką w Puławach.jpg
wakacje z książką w Puławach.jpg

Do 31 sierpnia 2021 r. potrwa zabawa "Wakacje z książką". Akcja ma na celu zachęcanie najmłodszych do czytania i odwiedzania Biblioteki, a także podjęcia wakacyjnego wyzwania czytelniczego.

Dzieci w wieku od 4 do 12 lat zachęcamy do odwiedzania biblioteki, wypożyczania książek i oczywiście podjęcia wakacyjnego wyzwania czytelniczego  “Wakacje z książką”. Trwająca od 25 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. zabawa ma na celu  zachęcanie najmłodszych do czytania i odwiedzania Biblioteki.

W akcji „Wakacje z książką” może wziąć udział każde dziecko (w wymaganym przedziale wiekowym) posiadające kartę biblioteczną na swoje imię i nazwisko oraz podpisaną zgodę rodzica/opiekuna. Zabawa polega na wypożyczaniu książek i zbieraniu naklejek na karcie uczestnika, którą można pobrać w Oddziale dla dzieci, przy ul. Głębokiej 7A i w Filiach. Za zebranie co najmniej 8 naklejek każdy uczestnik otrzyma upominek. Zapełnione karty należy złożyć w Oddziale dla dzieci do dnia 31.08.2021 r. Nagrody będą wręczane we wrześniu.

Dzieci, którym nie uda się zdobyć wszystkich naklejek za wypożyczanie książek, mogą uzupełnić swoją kartę poprzez zrealizowanie dodatkowych zadań, np. wykonanie ilustracji do ulubionej bajki lub stworzenie krzyżówki, której głównym hasłem będzie “biblioteka” (wszystkie zadania wyszczególnione są w Regulaminie).

Szczegóły na stronie:

https://www.biblioteka.pulawy.pl/wakacje-z-ksiazka/https://www.biblioteka.pulawy.pl/wakacje-z-ksiazka/

Plakat- Wakacje z książką.jpg