Zgłoś swój piec do końca czerwca!

Zmień swój piec
Zmień swój piec

Przypominamy wszystkim właścicielom i zarządcom budynków mieszkalnych i niemieszkalnych o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania budynków, która jest umieszczana w Centralnej Bazie Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację należy złożyć zarówno dla budynków mieszkalnych (formularz A), jak i niemieszkalnych (formularz B).

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby:

- wypełnij formularz znajdujący się z załącznika poniżej i dostarcz ją do Urzędu Miasta Puławy, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, pok. nr 5,

- wypełnij deklarację elektronicznie przez stronę: https://ceeb.gov.pl/ .

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow

 

Formularz A – nieruchomości zamieszkałe

Formularz B – nieruchomości niezamieszkałe

Załączniki do artykułu