Rusza nabór wniosków o dofinansowanie na budowę przyłączy kanalizacyjnych

Przyłącze kanalizacyjne
Przyłącze kanalizacyjne

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy polegających na budowie przyłączy kanalizacji sanitarnej.

Nabór wniosków odbędzie się w terminie od 15 marca 2024 r. do 30 września 2024 r.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji określa „Regulamin udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta Puławy na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Puławy” przyjęty Uchwałą nr XL/377/21 Rady Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. poz. 367 z dnia 17 stycznia 2022 r.).

Regulamin oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji dostępne są poniżej jako załączniki oraz w siedzibie Urzędu Miasta Puławy. Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska tel. 81 458 60 88.