Miasto dofinansowuje zajęcia dla dzieci, rodziców i seniorów

Rajd Nordic Walking fundacji BezMiar
Rajd Nordic Walking fundacji BezMiar

Miasto Puławy od wielu lat wspiera działania skierowane do dzieci, rodziców oraz seniorów. W sposób szczególny wspomaga również działania prowadzone na rzecz osób niepełnosprawnych. Projekty skierowane do tych grup zawsze znajdą wsparcie Miasta. Tym razem Miasto udzieliło wsparcia finansowego czterem nowatorskim inicjatywom, których realizatorami są: Fundacja BezMiar i Stowarzyszenie „Tym Sposobem”.

Fundacja BezMiar otrzymała dofinansowanie z budżetu Miasta Puławy w wysokości 20.000 zł na realizację zadań:

  • Kijki zamiast telefonu – zajęcia nordic walking dla uczniów klas 4-8 Szkoły Podstawowej nr 3 w Puławach. W trakcie zajęć dzieci nauczą się techniki chodzenia z kijkami i prawidłowego wykonywania ćwiczeń. Udział w zajęciach pokaże zdrową alternatywę spędzania czasu wolnego bez korzystania z telefonów komórkowych.
  • Niebieski Rajd z Aniołem – odbędzie się 20 kwietnia. Start i meta będą przy Specjalnym Ośrodku Wychowawczym im S. Klary Staszczak OSB, ul. Kowalskiego 3. Impreza wpisuje się w obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, który przypada w kwietniu.

 Stowarzyszenie „Tym Sposobem” otrzymało dofinansowanie z budżetu Miasta Puławy w wysokości 16.500 zł na realizację zadań:

  • „Szczęśliwa Mama” – zajęcia o charakterze profilaktycznym skierowane do mam. Warsztaty mają na celu wzmocnienie poczucia własnej wartości, poprawę komunikacji między członkami rodziny, zwielokrotnienie pozytywnych uczuć wobec dziecka oraz podniesienie poziomu zadowolenia z życia.
  • „Pogodny Senior” – zajęcia o charakterze profilaktycznym skierowane do seniorów. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się skutecznej komunikacji, planowania życia i zarządzania sobą w czasie, zachowań w sytuacjach kryzysowych oraz nauczą się kontrolować stres.