Sybilla Sportowa Stypendium Sportowe Prezydenta Miasta Puławy - nabór wniosków

Zawodniczka pływania podczas startu
Foto: Zasoby UM, Zawodniczka pływania podczas startu

15 maja upływa termin składania wniosków o przyznanie „Sybilli Sportowej” – Stypendium Sportowego Prezydenta Miasta Puławy dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe.

Szczegółowe informacje i wzór wniosku:

Sybilla Sportowa Stypendium Sportowe Prezydenta Miasta Puławy - Oficjalny Portal Urzędu Miasta Puławy (pulawy.eu)