Konsultacje ws. siłowni w hali Grupa Azoty Arena

Foto: Zasoby UM,

7 lutego 2022 roku o godzinie 16:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki poświęcone kwestii zagospodarowania pomieszczenia przeznaczonego na siłownię/ciężarownię w hali Grupa Azoty Arena.

7 lutego 2022 roku o godzinie 16:00 zaplanowano posiedzenie Komisji Sportu, Kultury Fizycznej i Turystyki poświęcone kwestii zagospodarowania pomieszczenia przeznaczonego na siłownię/ciężarownię w hali Grupa Azoty Arena.

Na spotkaniu przedstawione i poddane dyskusji zostaną różne koncepcje zagospodarowania wspomnianego pomieszczenia, w tym koncepcja jego pełnej lub częściowej komercjalizacji oraz udostępnienie mieszkańcom za symboliczną opłatą.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w spotkaniu i zabrania głosu prosimy o kontakt z Biurem Rady Miasta Puławy w celu otrzymania linku umożliwiającego udział w posiedzeniu Komisji. Kontakt: radamiasta@um.pulawy.pl