Dofinansowanie Programu nauki pływania

basen, chłopcy
basen, chłopcy

Miasto Puławy uzyskało dofinansowanie realizacji Programu nauki pływania ze środków pochodzących z Funduszów zajęć sportowych dla uczniów w ramach Programu Umiem Pływać Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 50 000 zł.

Celami Programu nauki pływania, który jest realizowany w mieście dla chętnych uczniów klas I, II i III szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Puławy jest:
• wdrażanie od najmłodszych lat nawyków zdrowego stylu życia,
• rozwijanie świadomości zagrożenia utonięciem po spożyciu alkoholu,
• wdrożenie nawyku aktywnego organizowania i spędzania czasu wolnego bez użycia alkoholu,
• zapewnienie prawidłowego rozwoju psychofizycznego,
• kształtowanie pożądanych postaw życiowych zgodnych z ideą fair play,
• rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, umiejętności i kompetencji sportowych przygotowujących do prozdrowotnej aktywności sportowej oraz rozwoju talentów sportowych.

Program dzieli się na trzy etapy – odpowiednio dla klas I, klas II i klas III:
1. nauka pływania
2. doskonalenie
3. nauka pływania stylowego

Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki jest pozyskiwane już od 2017 r.