Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

fajerwerki i wykrzynik
fajerwerki i wykrzynik

ROZPORZĄDZENIE PORZĄDKOWE Nr 23 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.

Działając na podstawie art. 60 ust. 3 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2023 r. poz.190), przekazuję rozporządzenie porządkowe Nr 23 Wojewody Lubelskiego z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego.