Informacja o naborze przedsięwzięć rewitalizacyjnych do sporządzanego Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.

Foto: Faktoria Obrazu,

Zgłaszanie projektów do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.

Prezydent Miasta Puławy ogłasza nabór przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030.

Nabór prowadzony jest w terminie do dnia 09.06.2024 r.

Na podstawie przeprowadzonych analiz i konsultacji społecznych wyznaczony został obszar rewitalizacji, na którym zdiagnozowano największą koncentrację negatywnych zjawisk społeczno-funkcjonalnych w gminie.

Jeśli są Państwo zainteresowani zgłoszeniem projektu do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030, prosimy o wypełnienie formularza przedsięwzięcia rewitalizacyjnego, w którym opiszą Państwo dokładny zakres propozycji zadania.

Celem naboru jest stworzenie listy podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Inicjatorzy projektów, które wpisane zostaną do Gminnego Programu Rewitalizacji, będą mogli aplikować o środki na ich realizację m.in. z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego, a także innych programów, zgodnie z regulaminami konkursowymi. Przyznanie dofinansowania ze środków unijnych lub programów rządowych jest niezależne od niniejszego naboru.

Przedsięwzięcia mają być zlokalizowane na wyznaczonym w mieście obszarze do rewitalizacji. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji przedsięwzięcia mogą być realizowane również poza obszarem rewitalizacji, jeżeli wynika to z ich specyfiki. Mapy obszarów rewitalizacji pod linkiem:

https://www.pulawy.eu/pl/rewitalizacja-miasta_1/obszary-do-rewitalizacji/mapy-przedstawiajace-granice-obszaru-zdegradowanego-i-obszaru-rewitalizacji-miasta-pulawy.html

Sposób zgłaszania projektów:

 

Formularz w wersji papierowej można złożyć:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, Wydział Obsługi Mieszkańców;
  • przesłać listem na adres: Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.

 

W dniu 04.06.2024 r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5,
24-100 Puławy odbędzie się spotkanie warsztatowe na temat projektów jakie można zgłaszać do Gminnego Programu Rewitalizacji – serdecznie   zapraszamy do udziału wszystkich interesariuszy procesu rewitalizacji.

 

W załączeniu:

- Formularz zgłoszenia przedsięwzięcia do Gminnego Programu Rewitalizacji (do wydruku);

- Informacja o zakresie tematycznym projektów rewitalizacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027

 

Informacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Puławy do roku 2030:

Urząd Miasta Puławy:

Ewelina Wociór

Tel 81 458 61 09

e-mail: ewelina.wocior@um.pulawy.pl

Załączniki do artykułu