Przetarg na projekt oświetlenia ulicznego

przetarg-na-projekt-oswietlenia-ulicznego.jpg
przetarg-na-projekt-oswietlenia-ulicznego.jpg

Niebawem część terenów miasta zyska nowe oświetlenie LEDowe. Zarząd Dróg Miejskich w Puławach ogłosił przetarg na "Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego wraz ze sterowaniem". Dokumenty można składać do 9.11.2020 r. do godziny 10:00.

Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wykonania budowy i przebudowy oświetlenia dróg, ciągów pieszych, parkingów i placów oraz terenów będących własnością gminy Miasto Puławy w obszarze ograniczonym ulicami: Partyzantów, Lubelską oraz torami kolejowymi wraz ze sterowaniem. Podstawowym przeznaczeniem budowanego oświetlenia jest poprawa bezpieczeństwa oraz komfortu życia mieszkańców

Dodatkowo projektowaniem objęte są tereny międzyosiedlowe (obręb Miasto Puławy, działki nr 706/21, 706/23, 706/14, 706/15, 707/7, 708/14 – dojścia do budynków praz parkingi na osiedlach przy ul. Norwida w Puławach), będących własnością gminy Miasto Puławy. Wymagany termin wykonania przedmiotu to 165 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Szczegóły przetargu można znaleźć w tym miejscu.