Przebudowa skateparku (wideo)

przebudowa skateparku wideo .jpg
przebudowa skateparku wideo .jpg

Skatepark w Puławach powstawał w latach 1998-1999. Poprzez zagospodarowanie terenu po dawnym ogródku jordanowskim, wykorzystując naturalną różnicę poziomów, udało się zrealizować pierwszy w Polsce skatepark streetowy, który niejednokrotnie gościł imprezy ogólnopolskiej rangi i był ciekawą propozycją na aktywne spędzanie wolnego czasu dla młodych ludzi. Już w tamtych latach w powstanie skateparku zaangażowała się młodzież jeżdżąca na deskorolkach, rolkach i rowerach.

 

 

 

 

Po dekadzie użytkowania urządzenia zainstalowane na skateparku bardzo się zużyły, technologia budowy skateparków również poszła mocno do przodu. Zaczęły pojawiać się inicjatywy remontu i przebudowy skateparku, tak aby dostosować go do wymogu obecnych czasów, bezpieczeństwa i komfortu użytkowników.

W 2016 roku na podstawie koncepcji prezentowanej przez inicjatorów pomysłu w ramach Budżetu Obywatelskiego powstała dokumentacja. W trakcie jej powstawania Zarząd Inwestycji Miejskich współpracował i korzystał z know-how środowiska użytkowników skateparku, tak żeby projekt odzwierciedlał ich oczekiwania i spełniał praktyczne wymogi wszystkich, którzy jeżdżą na rolkach, deskorolkach czy rowerach. Na bazie tej dokumentacji 16 września 2016 roku zostało uzyskane prawomocne pozwolenie na budowę.

W 2017 roku Miasto Puławy opracowało Lokalny Program Rewitalizacji. W ramach tego programu zostało ujęte zadanie rewitalizacji skateparku łącznie z m.in. przebudową boisk przy Szkole Podstawowej nr 6. W tym samym roku został złożony wniosek rewitalizacyjny w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dzisiaj z tygodnia na tydzień widać postęp prac przy przebudowie puławskiego skateparku. Utrzymująca się przez długi okres dobra pogoda pozwoliła na szybkie przeprowadzenie najważniejszych robót.

Nowe przeszkody dają już obraz docelowego wyglądu terenu, co widać na załączonym filmie. Budynek gospodarczy poddany został kapitalnemu remontowi, a firma Techramps cały czas prowadzi montaż kolejnych elementów wyposażenia.

Projekt obejmuje przebudowę skateparku w technologii betonowej–monolitycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu, przebudowę budynku gospodarczego, dostawę i montaż automatycznej toalety publicznej wraz z budową stosownego fundamentu, przyłącza elektrycznego, wodociągowego i kanalizacji sanitarnej, dostawę i montaż elementów małej architektury wraz z przygotowaniem dokumentacji powykonawczej, inwentaryzacji.

Nasz obiekt w przyszłym roku z pewnością stanie się jednym z najnowocześniejszych skateparków w Polsce przyciągając zawodników i użytkowników rekreacyjnych z całego kraju.