Pani Renata Siedlaczek laureatką konkursu "Aktywny Senior"

Foto: UM Puławy,

Na przełomie czerwca i lipca br. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przeprowadził konkurs pt. „Gmina przyjazna Seniorom” oraz „Aktywny Senior”. Miło nam poinformować, że laureatem w kategorii „Aktywny Senior” została pani Renata Siedlaczek Przewodnicząca Puławskiej Rady Seniorów. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 29 sierpnia 2023r. podczas „Wojewódzkiego Dnia Rodzin” organizowanego przez Marszałka Województwa Lubelskiego i Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.


Renata Siedlaczek -

Renata Siedlaczek – Z zawodu polonistka i instruktor teatralny. Pracowała w oświacie 8 lat, następnie w kulturze na różnych stanowiskach. Obecnie na emeryturze. Od 2016 roku członek UTW w Puławach. Pani Renata Siedlaczek od lipca 2022 roku została powołana na stanowisko przewodniczącej Puławskiej Rady Seniorów. W ostatnim czasie przygotowała z seniorkami wiele programów artystycznych ( w tym  kabaretowy). W Puławskim Ośrodku Kultury ”Dom Chemika” reżyserowała społecznie program muzyczny “Osiecka” (2021r.) oraz “To jest Warszawa” i "Tak jak w kinie" (2022r.). W obu programach wykonawcami byli seniorzy z Puław. Poza tym od dawna prowadzi społecznie teatr “Zdala od szpitala”, którego członkowie (9 osób) rekrutują się z grona seniorów. W 2022 roku Teatr „Z dala od szpitala” zaprezentował osiem programów poetyckich. Działa w obszarze polityki senioralnej zarówno na terenie Puław i powiatu puławskiego, jak również całego województwa lubelskiego i kraju. W drugiej połowie 2022 roku prowadziła spotkanie poetyckie promujące tomik poetycki Grażyny Lach przed widownią senioralną w środku Kultury w Opolu Lubelskim. W 2022 roku otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. W 2023 roku dotychczas zrealizowano  7 scen poezji. Realizuje program “Bajarki znad Wisły” w projekcie “UTW dla społeczności”. 12 bajarek czyta bajki dzieciom w przestrzeni miasta, w przedszkolach, szkołach oraz na oddziale dziecięcym Szpitala Miejskiego. Przygotowała wraz ze swoją grupą specjalnie napisaną bajkę opowiadającą mało znany epizod z historii miasta: lot balonem kota Izabeli Czartoryskiej. Z inicjatywy Pani Renaty Siedlaczek powstały grupy samopomocowe związane z obsługą internetu oraz oprogramowaniem do obróbki zdjęć i filmów w celu zapobiegania wykluczeniu cyfrowemu seniorów. Panią Renatę interesują także działania w sferze plastyki i rękodzieła. Od kilku lat prowadzi zajęcia z dziedziny rękodzieła m.in. makramy dla słuchaczek UTW. Grupa rękodzielnicza prowadzona przez Renatę Siedlaczek ostatnio koncentruje się na przygotowaniu Parady Kapeluszy, która planowana jest w czasie tegorocznej SENIORIADY w Puławach w październiku. Wszystko społecznie. Lubi uczyć się od kogoś. Ma nadmiar pomysłów. Angażując się w działania skierowane do Seniorów Pani Renata Siedlaczek poświęca całe swoje serce, energię, czas wolny, doświadczenie zawodowe.


Niektóre formy aktywności są udokumentowane i można je obejrzeć klikając w kolejne linki:

„Taka sobie ballada o zdalnym nauczaniu” Taka sobie ballada o zdalnym nauczaniu (CC BY-NC-ND 4.0) – YouTube

Balladyna (2) Balladyna Narodowe czytanie - YouTube

Poezja religijna Jana Kochanowskiego (2) Poezja religijna Jana Kochanowskiego - YouTube

Jak ja się czuję https://youtu.be/i3v6qxioKzM

Wiosna  (2) WIOSNA 2021 filmik Klubu Seniora CZAS - PCK Oddział w Puławach - YouTube

Dzień kobiet (2) Teatr Z DALA OD SZPITALA Dzień kobiet - YouTube

Drugi dzień Wiosny, czyli Jubileusz Scena Poezji. Drugi Dzień Wiosny, czyli Jubileusz - YouTube


Informacja o konkursie:

https://rops.lubelskie.pl/dyrektor-regionalnego-osrodka-polityki-spolecznej-w-lublinie-oglasza-konkursy-gmina-przyjazna-seniorom-i-aktywny-senior-3/

Link do strony z wynikami konkursu:

https://rops.lubelskie.pl/wyniki-konkursow-aktywny-senior-i-gmina-przyjazna-seniorom-w-2023-r/