Oświadczenie Urzędu Miasta Puławy

Widok na Urząd Miasta Puławy
Foto: Daniel Krawczyk, Widok na Urząd Miasta Puławy

W związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą znalezienia przez mieszkańca Puław na terenie PSZOK w Puławach dwóch worków z flagami państwowymi RP i flagami miejskimi, poniżej publikujemy oświadczenie Urzędu Miasta Puławy w tej sprawie.

Oświadczenie Urzędu Miasta Puławy w sprawie flag państwowych RP i flag miejskich znalezionych na terenie PSZOK w Puławach

W dniu 30 listopada 2023 r. podczas sesji Rady Miasta Puławy mieszkanka Puław poinformowała, że na terenie Zakładu Usług Komunalnych, w miejscu przeznaczonym na składowanie odpadów, zostały znalezione dwa worki z flagami państwowymi RP i flagami miejskimi, które były w dobrym stanie i nadawały się do użytku.

Uznając tę sytuację za niedopuszczalną, Urząd Miasta Puławy niezwłocznie po uzyskaniu tej informacji podjął działania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności tego zdarzenia.

W piątek (1 grudnia br.) w godzinach porannych przeprowadzono rozmowę wyjaśniającą z kierownikiem Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta, odpowiedzialnym za przechowywanie i nadzorowanie flag wykorzystywanych przez Urząd. Następnie zwrócono się do Zakładu Usług Komunalnych o zabezpieczenie monitoringu z miejsca zdarzenia (PSZOK), gdzie zostały znalezione dwa worki z flagami państwowymi RP i flagami miejskimi.

Szczegółowa analiza zebranych materiałów wykazała, że znalezione worki z flagami zostały wywiezione na teren PSZOK przez pracowników Wydziału Gospodarczego Urzędu Miasta Puławy. Pracownicy ci, wykonując obowiązki służbowe związane z przygotowaniem miasta do Narodowego Święta Niepodległości, dokonali przeglądu flag wykorzystywanych przez Urząd i część z nich, które uznali za zużyte, przeznaczyli do likwidacji. Niestety przy niszczeniu tych flag nie dochowano wymaganych procedur i naruszono obowiązujące w tym zakresie regulacje. Nie rozcięto ich wzdłuż w celu rozdzielenia barw narodowych ani nie dopilnowano, żeby zostały spalone w miejscu niepublicznym. Wskutek tego znalazły się w miejscu, w którym nie powinny się znaleźć – w kontenerze PSZOK przeznaczonym na tekstylia, do którego dostęp miały osoby postronne.

Z uwagi na powyższe, we wtorek (5 grudnia br.) Prezydent Miasta Puławy skierował do Prokuratury Rejonowej w Puławach zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 137 § 1 Kodeksu karnego (publiczne znieważenie symbolu państwowego) lub wykroczenia z art. 49 § 2 Kodeksu wykroczeń (naruszenie przepisów o symbolach RP). Urząd Miasta deklaruje pełną współpracę z Prokuraturą i Policją w celu wyjaśnienia wszystkich aspektów tej sprawy.

W dniu wczorajszym wobec pracowników Urzędu Miasta, którzy dopuścili się powyższych zaniedbań i doprowadzili do powstania tej sytuacji wyciągnięto konsekwencje służbowe w postaci kar porządkowych przewidzianych w Kodeksie Pracy. W zależności od przebiegu sprawy nie jest wykluczone zastosowanie dalszych konsekwencji służbowych.

Urząd Miasta Puławy wyraża ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji i przeprasza wszystkich mieszkańców za zdarzenie, które nie powinno mieć miejsca.