Nabór wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy

anioły.jpg
anioły.jpg

Prezydent Miasta Puławy ogłasza rozpoczęcie naboru wniosków o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Puławy za działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Nagroda przyznawana jest w kategoriach:
1. Puławska Organizacja Pozarządowa Roku
2. Puławski Społecznik Roku
3. Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej

Wnioski można składać od 16 kwietnia 2024 r. do 17 maja 2024 r.

Prezydent Miasta Puławy przyznaje Nagrodę na wniosek:
1) organizacji pozarządowej,
2) jednostki organizacyjnej miasta,
3) komisji Rady Miasta Puławy,
4) grupy co najmniej trzech radnych Rady Miasta Puławy.

Nagroda w kategorii Puławska Organizacja Pozarządowa Roku oraz Puławski Społecznik Roku przyznana zostanie za działalność prowadzoną w 2023 roku.
Nagroda Specjalna z okazji jubileuszu organizacji pozarządowej może zostać przyznana organizacji, która funkcjonuje od 15 lat i w roku przyznania Nagrody obchodzi swój okrągły jubileusz.

Załączniki do artykułu