OPEC Puławy - przerwa w dostawie ciepłej i zimniej wody

Komunikat OPEC
Foto: Urząd Miasta Puławy, Komunikat OPEC

Przekazujemy komunikat od Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o. w Puławach.

W związku z realizacją zadania inwestycyjnego “Modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa przyłącza cieplnego i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzła grupowego w mieście Puławy” nastąpi przerwa w dostawie ciepłej i zimnej wody w dniu 1.08.2022 roku (Poniedziałek) do budynku przy ulicy Kraszewskiego 7
- od godziny 8.00 do godziny 13.00 –  zimna woda
- od godziny  8.00 do godziny 21.00 –  ciepła woda
W tym samym dniu do budynków przy ulicy Kraszewskiego 5, 12, 24, oraz Słowackiego 20, 22, 24/26 nastąpi przerwa w dostawie ciepłej  wody od godziny 8.00 do godziny 21.00.