Żegnamy Agnieszkę Leonarcik

Foto: Canva,

kondolencje

Z głębokim smutkiem oraz w poczuciu ogromnej straty przyjęliśmy wiadomość o śmierci pani Agnieszki Leonarcik – nauczycielki wychowania fizycznego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F.D. Kniaźnina w Puławach.

Pani Agnieszka od wielu lat promowała aktywny tryb życia, była uczestniczką wielu wydarzeń sportowych, w których odnosiła liczne sukcesy. Swoją pasją i energią przekonywała innych do aktywności fizycznej. Jej wysiłek zaowocował pierwszym miejscem w konkursie „Aktywne Puławy”, inspirując innych do podejmowania sportowych wyzwań.

Zapamiętamy panią Agnieszkę jako osobę uśmiechniętą, pełną pasji i zaangażowania – zawsze z sercem na dłoni dla uczniów i drugiego człowieka.

Składamy wyrazy współczucia i żalu Rodzinie oraz Bliskim w tym ciężkim dla Nich czasie.