83. rocznica likwidacji puławskiego getta.

Widok na synagogę i zniszczoną wokół zabudowę dzielnicy żydowskiej.
Widok na synagogę i zniszczoną wokół zabudowę dzielnicy żydowskiej.

Na dzisiaj przypada 83. rocznica likwidacji puławskiego getta.

Na dzisiaj przypada 83. rocznica likwidacji puławskiego getta. Na zdjęciu znajduje się widok na synagogę i zniszczoną wokół zabudowę dzielnicy żydowskiej, na terenie której, po zajęciu Puław przez Niemców utworzono getto żydowskie w październiku 1939 r. W dniu 27 grudnia 1939 r. okupanci rozlepili afisze informujące o opuszczeniu Puław przez Żydów do 29 grudnia 1939 r. Jednak 28 grudnia 1939 r. Niemcy rozpoczęli brutalną likwidację getta.

Fot. z 1940 r. przekazał do archiwum Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta dział Muzeum Czartoryskich w Puławach pan Krzysztof Przygodzki.