159 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Pomnik Świętego Brata Alberta
Foto: Zasoby UM, Pomnik Świętego Brata Alberta

W sobotę 22 stycznia obchodziliśmy 159 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego. Jest to data niezwykle ważna dla naszego miasta, ponieważ w Powstaniu wziął udział Adam Chmielowski – św. Brat Albert, będący patronem Puław.

Św. Brat Albert jest także patronem parafii w której niedzielne uroczystości patriotyczne miały miejsce. Z inicjatywy Puławskiego Towarzystwa Tradycji Narodowej oraz Związku Zawodowego „Solidarność” odbyła się Msza św. w intencji Ojczyzny oraz wszystkich bohaterskich Powstańców, po której nastąpiło złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod pomnikiem św. Brata Alberta.