Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy

Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy
Foto: Krzysztof Wójcik/ zasoby UM, Ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy

Prezydent Miasta Puławy Zarządzeniem nr A/29/2023 z dnia 22 lutego 2023 r. ogłasza pogotowie przeciwpowodziowe na terenie gminy Miasto Puławy.

Z dniem 22 lutego 2023 r. od godz. 11.00 Prezydent ogłasza stan pogotowia przeciwpowodziowego na terenie gminy Miasto Puławy.

Załączniki do artykułu