Nowe puławskie znaczki turystyczne dla kolekcjonerów w CIT

Nowe puławskie znaczki turystyczne dla kolekcjonerów w CIT
Nowe puławskie znaczki turystyczne dla kolekcjonerów w CIT

W puławskim Centrum Informacji Turystycznej można zakupić dwa nowe wzory kolekcjonerskich znaczków turystycznych. Puławy posiadały dotychczas trzy własne znaczki turystyczne, które obejmowały miejsca związane z muzealnictwem położone na obszarze Krainy Lessowych Wąwozów.

Obydwa nowe znaczki turystyczne mają za zadanie promować miasto Puławy i nawiązują zarówno do historii, jak i turystyki. Oba mają też podwójną symbolikę. Dodatkowo posiadają na przywieszce kod QR, po zeskanowaniu którego odpowiednią aplikacją na urządzeniu mobilnym odtworzone zostanie dedykowane nagranie audio z informacją dotyczącą miejsca prezentowanego na znaczku turystycznym i jego przeszłością oraz osobami z nim związanymi. Jest to nowość wprowadzana dopiero od niedawna przy okazji wdrażania nowych znaczków turystycznych w Polsce.

Za przygotowanie i opracowanie merytoryczne nowych znaczków turystycznych dla miasta Puławy odpowiada Centrum Informacji Turystycznej w Puławach funkcjonujące w strukturach Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” zlokalizowane w gmachu przy al. Królewskiej 4:

•  znaczek turystyczny nr 1210 – pieszy szlak Puławy - Parchatka im. Ryszarda Bałabucha

Znaczek promuje bodaj najbardziej malowniczy szlak pieszy rozpoczynający się w Puławach w pobliżu osady parkowo-pałacowej i prowadzący do Parchatki na tamtejszą Górę Trzech Krzyży, która historycznie jest związana z rodziną Czartoryskich. Jest to szlak oznaczony kolorem żółtym (dawniej czarnym) przebiegający przez wąwozy lessowe Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz tereny leśne i noszący od niedawna imię Ryszarda Bałabucha – przewodnika turystycznego PTTK, a zarazem przyjaciela puławskiego Centrum Informacji Turystycznej, zmarłego w 2018 roku, pochowanego na cmentarzu w Lublinie. Na tym znaczku turystycznym wyrzeźbiony został wizerunek Góry Trzech Krzyży w Parchatce. Po zaskanowaniu kodu QR odtworzone zostanie nagranie audio przybliżające przebieg samego szlaku turystycznego, zarys historii wsi Parchatka, dzieje związane z postawieniem trzech krucyfiksów na wzniesieniu ulokowanym nad Parchatką oraz osobę zmarłego Ryszarda Bałabucha – patrona tego szlaku.

 

•  znaczek turystyczny nr 1216 – Pałac Czartoryskich w Puławach

Znaczek prezentuje puławską rezydencję książąt Czartoryskich, największą atrakcję turystyczną w Puławach związaną z dziedzictwem kulturowym, miejsce które niegdyś było chętnie odwiedzane przez znamienite osoby związane z dziedzinami takimi jak: polityka, historia, historia sztuki, muzealnictwo, literatura, muzyka. Dodatkową symboliką tego Znaczka Turystycznego jest nawiązanie do nieco zapomnianych obecnie wydarzeń z okresu I wojny światowej, czyli formowania w Puławach ochotniczego 1 Legionu Polskiego na przełomie 1914/1915. Dzięki funkcji Audiobedeker posiadacz takiego znaczka turystycznego będzie miał możliwość odsłuchania zarysu historii powstania Pałacu Czartoryskich oraz zaznajomienia się z przeszłością 1 Legionu Polskiego zwanego powszechnie Legionem Puławskim z racji miejsca jego powstania.

Centrum Informacji Turystycznej w Puławach planuje organizację w poniedziałek 1 maja rajdu pieszego do wszystkich pięciu miejsc, które eksponowane są na znaczkach turystycznych. Szczegóły tego wydarzenia zostaną podane w późniejszym terminie na stronie internetowej Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika”.

 Dotychczas miasto Puławy było prezentowane na trzech kolekcjonerskich znaczkach turystycznych: nr 316 – Świątynia Sybilli; nr 542 – Dom Gotycki; nr 543 – Muzeum Oświatowe. Dodatkowo od kilku lat można w biurze Centrum Informacji Turystycznej zakupić również trzy znaczki okolicznościowe (nr 40028 – jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski; nr 4097 – 100-lecie Cudu nad Wisłą 1920-2020; nr 2021 – Europejski Rok Kolei), a także dwa znaczki noworoczne (nr 2017 – Rok Rzeki Wisły 2017; nr 2020 – św. Jan Paweł II 1920-2005). Znaczki turystyczne są dostępne w cenie 10 zł/szt. Ponadto na Skwerze Niepodległości można zaopatrzyć się też w inne gadżety związane z grą w znaczki turystyczne. Zasady tej gry kolekcjonerskiej zostały opisane na stronie http://www.znaczki-turystyczne.pl/gra-kolekcjonerska.html

 Centrum Informacji Turystycznej w Puławach od 2015 funkcjonuje w Polskim Systemie Informacji Turystycznej i od 2018 posiada kategoryzację *** będąc zarazem jedynym certyfikowanym w Puławach punktem informacji turystycznej. W miesiącach maj – wrzesień biuro na Skwerze Niepodległości jest czynne codziennie w godz. 10-17, a w miesiącach październik – kwiecień w godz. 8-16 od poniedziałku do soboty. W ofercie są wydawnictwa regionalne turystyczne i historyczne związane z Krainą Lessowych Wąwozów oraz gadżety sygnowane logo miasta Puławy.