Nowe numery rachunków bankowych

Fotografia przedstawia laptop z wykresami
Foto: Źródło: Pixabay, Fotografia przedstawia laptop z wykresami

Informujemy o nowych numerach rachunków bankowych naszego urzędu.

Informujemy o nowych numerach rachunków bankowych naszego urzędu. Prawidłowymi numerami rachunków są:

  1. PKO BP SA - 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194 - wpłaty z tytułu podatków, opłat, mandatów karnych oraz innych dochodów
  1. PKO BP SA - 89 1020 3147 0000 8102 0160 1327 - wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi