Narodowe Czytanie 2023

Foto: Zasoby UM,

W sobotę 9 września o godzinie 11.00 Biblioteka Miejska w Puławach zaprasza do Mediateki na obchody Narodowego Czytania – akcji zainicjowanej w 2012 roku przez Prezydenta RP.

Podczas tegorocznej XII edycji  bibliotekarze odegrają spektakl na podstawie najpopularniejszego utworu Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem”, będącego lekturą Narodowego Czytania 2023. „Nad Niemnem” to wyjątkowy utwór przedstawiający panoramę polskiego społeczeństwa drugiej połowy XIX wieku, w którym żywe jest wspomnienie Powstania Styczniowego i podkreślający piękno nadniemeńskiej przyrody. Biblioteka zaprasza mieszkańców miasta i okolic do licznego uczestnictwa  w puławskim Narodowym Czytaniu, w trakcie którego będzie można opieczętować przyniesioną lekturę specjalnie wydanym na tę okoliczność stemplem.