Informacja dotycząca wzrostu opłat za energię cieplną

Informacja dotycząca wzrostu opłat za energię cieplną
Foto: canva.com, Informacja dotycząca wzrostu opłat za energię cieplną

Stajemy przed sytuacją, przed którą jako Miasto staraliśmy się bronić jak najdłużej – wzrostem opłat za energię cieplną.

Grupa Zakłady Azotowe "Puławy" S. A. podniosła ceny ciepła dla mieszkańców Puław. Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził wniosek o wzrost. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Puławach, zgodnie z Prawem Energetycznym, zmuszone jest do stosowania się do wspomnianych warunków. 

Rosnące ceny ciepła spowodowane są drastycznym wzrostem kosztu jego wytworzenia. Nagły wzrost cen nośników energii takich jak węgiel, gaz ziemny i ropa naftowa spowodował wzrost cen prądu i ciepła.Także wzrost składowych cen dostawcy ciepła jest znaczny. W szczególności opłata za zamówioną moc cieplną z taryfy ZA „Puławy” S.A. rośnie o 73,5% z kwoty 6 873,59 zł/MW na 11 925,38 zł/MW oraz opłata za ciepło z taryfy ZA „Puławy” S.A. która wzrasta o 84,65%. z kwoty 28,20zł/GJ na 52,07 zł/GJ. Są to wielkości najbardziej znaczące w rachunku dla mieszkańców Puław.

Kolejną przyczyną wzrostu cen są koszty emisji CO2, które są narzędziem walki o neutralność klimatyczną i redukcję użycia paliw kopalnych w Europie. Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła od 9 stycznia 2023 r., wobec czego do mieszkańców zostaną wysłane pisma dotyczące zmiana zaliczek odbiorców ciepła.