III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich

III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP
Foto: www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta, III Edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

W imieniu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przekazujemy informację o konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich

W załącznikach znajdują niezbędne dokumenty do zgłoszenia w konkursie.

Nabór do Konkursu od 12 stycznia do 12 marca 2023 r.
Co trzeba zrobić?
1. wypełnić kartę zgłoszeniową
2. przygotować krótki materiał audiowizualny na temat Koła
Etapy Konkursu: wojewódzki i ogólnopolski
Wybór Laureatów i Finalistów:
finał Konkursu – lipiec 2023 r.
ogłoszenie wyników i rozdanie nagród – wrzesień 2023 r.
podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie
Organizator: Kancelaria Prezydenta RP
Patronat Honorowy Małżonki Prezydenta RP Agaty Kornhauser-Dudy
Szczegóły: prezydent.pl/malzonka-prezydenta