Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego
Foto: Aleksandra Woch, Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzisiaj obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Święto ludzi, których praca na rzecz miast, gmin, powiatów i województw jest nieoceniona.

Szczególne podziękowania kieruję do osób, które angażują się w rozwój naszej małej ojczyzny. Wasze zaangażowanie, troska i serce, które wkładacie w swoją pracę zasługuje na uznanie. Pełnicie bardzo ważną i odpowiedzialną rolę społeczną. Jesteście filarem rozwoju wspólnoty społecznej i impulsem do tworzenia społeczeństwa obywatelskiego.

Paweł Maj - Prezydent Miasta Puławy