Dokonuj opłat drogą elektroniczną

platnosci-drogą-elektroniczną .jpg
platnosci-drogą-elektroniczną .jpg

Od 12 lutego mieszkańcy mają możliwość dokonywania opłat w kasie Urzędu Miasta. W związku ze zwiększoną wykrywalnością rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w ostatnim czasie, rekomendujemy dokonywanie czynności płatniczych w miarę możliwości poprzez bankowość elektroniczną. Godziny i tryb pracy kasy nie ulegają zmianie.

Ponadto pozostałe sprawy urzędowe, poza bezpośrednim kontaktem, można także zrealizować:

  1. za pośrednictwem platformy EPUAP;
  2. poprzez kontakt telefoniczny z Urzędem Miasta Puławy;
  3. za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miasta Puławy ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy;
  4. poprzez wrzucenie pisma do specjalnie przygotowanej skrzynki podawczej, która znajduje w Sali obsługi, znajdującej się na parterze budynku (wejście boczne do Urzędu Miasta Puławy od strony budynku Sądu Rejonowego w Puławach).

    Kasa Urzędu Miasta jest czynna w godzinach 8.00 – 14.00, we wtorki 8.30 – 15.00 
    (przerwa dezynfekcyjna w tych samych godzinach co na Sali obsługi).