"Czwórka" dba o tradycję

Dziś w Szkole Podstawowej nr 4 odbyły się uroczysty apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski, klasa I przygotowała piękna i wzruszającą część artystyczną.

Niezwykle ważne jest krzewienie historii, tradycji i kultury narodowej wśród młodych ludzi ponieważ – „Naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości”.

W szkolnej świetlicy odbyło się także spotkanie integracyjne rodzin ukraińskich, których dzieci uczęszczają do SP nr 4. Dzieci uczące się w szkole zaprezentowały spektakl „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” – w całości w języku polskim. Postępy w nauce języka polskiego są wśród uczniów z Ukrainy imponujące.

Następnie w pracowni komputerowej przenieśliśmy się do wirtualnego świata za sprawą okularów VR. Pracownia została wyposażona w innowacyjne pomoce naukowe dzięki dofinansowaniu z programu „Laboratoria przyszłości”.