Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa obywatelskiego

Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa obywatelskiego
Foto: canva.com, Bezpłatna pomoc prawna i poradnictwa obywatelskiego

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora? Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego? Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Harmonogram pracy punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

 Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej:

- punkt I: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 12.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają adwokaci wskazani przez Okręgową Radę Adwokacką w Lublinie, w punkcie w poniedziałki może być także świadczona nieodpłatna mediacja.

- punkt II: Puławy, al. Królewska 3, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00 – 16.00; dodatkowe informacje tel. 81 886 11 69; porad udzielają radcowie prawni wskazani przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Lublinie,            w punkcie może być także świadczona nieodpłatna mediacja w poniedziałki, środy, czwartki i piątki.

- punkt III: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie  z harmonogramem:

- poniedziałek: Baranów, ul. Rynek 14 (siedziba Urzędu Gminy), w punkcie może być świadczona nieodpłatna mediacja,

- wtorek: Nałęczów, ul. Głębocznica 23a (siedziba świetlicy środowiskowej),

-  środa: Janowiec, ul. Radomska 2 (siedziba Urzędu Gminy),

- czwartek: Kurów, ul. I Armii Wojska Polskiego 1 (siedziba Gminnej Biblioteki Publicznej),

- piątek: Końskowola, ul. Lubelska 93 (siedziba Gminnego Ośrodka Kultury).

Pomoc prawna będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr tel. 609 009 469 w godz. 7.00-15.00.


 

Harmonogram pracy punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego :

- punkt I: o charakterze mobilnym, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 12.00; punkt prowadzony jest przez Lubelski Ośrodek Samopomocy w Lublinie zgodnie  z harmonogramem:

- poniedziałek: Markuszów, (w godz. 9.00-13.00) ul. M. Sobieskiego 1 (siedziba Urzędu Gminy),

- wtorek: Kazimierz Dolny, ul. Szkolna 1 (budynek Gminnego Zespołu Szkół),

- środa: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),

- czwartek: Puławy, ul. Dęblińska 4 (siedziba Urzędu Gminy Puławy),

-  piątek: Żyrzyn, ul. Tysiąclecia 29 (budynek Biblioteki Gminnej).

W punktach może być także świadczona nieodpłatna mediacja od wtorku do piątku.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.

W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 Pomoc będzie mogła zostać udzielona każdemu, kto jej potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr  tel. 609 009 469 w godz. 7.00-15.00.