Ankieta dot. wyboru wzoru graficznego Puławskiej Karty Mieszkańca

tytulowa.png
Foto: UM Puławy, tytulowa.png

Zapraszamy do głosowania w ankiecie

W najbliższych tygodniach nasz urząd będzie przekazywał do dyspozycji mieszkańców Puławską Kartę Mieszkańca. Jest ona wynikiem pozyskania przez Miasto Puławy mikrograntu w  ramach „Giełdy Miejskich Technologii”. Organizatorem konkursów był Polski Fundusz Rozwoju S.A. (PFR). Wypłata grantów dofinansowana była w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa II E-administracja i otwarty urząd. Działanie 2.4. Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego.

Program skierowany będzie do mieszkańców odprowadzających podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Puławach.

Miasto skoncentruje się głównie na wprowadzeniu Puławskiej Karty Mieszkańca w wersji elektronicznej jako rozwiązania w formie aplikacji na urządzenia mobilne, natomiast karta tradycyjna (fizyczna karta plastikowa) będzie alternatywnym rozwiązaniem, dla osób które nie korzystają z rozwiązań cyfrowych.

W naszym urzędzie zostanie wyznaczony punkt obsługi dla osób zainteresowanych otrzymaniem karty, jednak podstawą będzie dedykowany portal, gdzie zarówno mieszkańcy, jak i przedsiębiorcy chętni do  udziału w programie mogą samodzielnie przejść całą procedurę rejestracji.

Dzisiaj zachęcamy Państwa do wyboru jednego z zaproponowanych poniżej wzorów karty poprzez oddanie głosu w naszej ankiecie.  

Na Państwa głosy czekamy do niedzieli 4 lutego.  przycisk ankieta.pngKarta Nr 1 - Wzór.png

Karta Nr 2 - Wzór.png
Karta Nr 3 - Wzór.png
Karta Nr 4 - Wzór.png