Akcja szczepienia lisów - komunikat

Foto: Pixabay,

KOMUNIKAT

LUBELSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII

WIOSENNA AKCJA SZCZEPIEŃ LISÓW PRZECIWKO WŚCIEKLIŹNIE

          Informuję, że w dniach 7 - 9 kwietnia 2022 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

  •   Szczepionka będzie zrzucana z samolotów w ilości 30 dawek na 1 km²
  •   Zrzuty obejmą kompleksy leśne, pola, łąki z pominięciem terenów zabudowanych
  •   Dawkę szczepionki stanowi blister aluminiowo - plastykowy wielkości około 3 cm, zawierający szczepionkę zatopioną w przynęcie o intensywnym zapachu
  •   Nie wolno dotykać szczepionki
  •   Jeśli szczepionka dostanie się do ust, oczu, nosa, lub skaleczenia skóry należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem
  •   Ręce lub inne nie zakryte części ciała, które miały kontakt ze szczepionką, należy natychmiast dokładnie umyć wodą z mydłem
  •   Każdy kontakt zwierząt domowych ze szczepionką należy zgłosić lekarzowi weterynarii
  •   Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki nie należy puszczać wolno psów i kotów, aby nie dostały się do miejsc, gdzie wyłożono szczepionkę