Akcja poboru krwi na Placu Chopina

Akcja poboru krwi
Akcja poboru krwi

13 lutego od godziny 8:30 do 13:00 mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość oddania krwi w mobilnym punkcie poboru na placu Chopina pod Urzędem Miasta Puławy.

Krwiodawcą może zostać każdy zdrowy człowiek. Tylko wówczas oddawanie krwi nie spowoduje ujemnych skutków dla jego zdrowia lub stanu zdrowia przyszłego biorcy. Kandydat na dawcę jest zawsze kwalifikowany przez lekarza zgodnie z obowiązującymi zasadami.
Ponadto krew można oddawać od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 12.30 w puławskim szpitalu.