#NSP 2021

Nabór na rachmistrza spisowego

miniaturka - plakat informujący o naborze rachmistrza spisowego

Zgłoś się do urzędu gminy i weź udział w rekrutacji! Zostań rachmistrzem w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021.

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP 2021, Prezydent Miasta Puławy Paweł Maj – Gminny Komisarz Spisowy w Puławach ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych, związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021. 

NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00. 
 
Termin składania ofert: od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 9 lutego 2021r. 
 
Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki: 
  1. mieć ukończone 18 lat, 
  2. cieszyć się nieposzlakowaną opinią, 
  3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie, 
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie, 
  5. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
 
Ofertę kandydata na rachmistrza spisowego należy złożyć na formularzu "Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.".
 
Treść ogłoszenia o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych, formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. oraz klauzula informacyjna ogólna - realizacja naboru na rachmistrzów, znajdują się w załączonych poniżej plikach.
 
Informacje dotyczące naboru można uzyskać w:
Gminnym Biurze Spisowm w Puławach, z siedzibą w Urzędzie Miasta Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy.
 
Kontakt z Gminnym Biurem Spisowym (poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 15:30 ):
 
tel. 81 458 6059;
tel. 81 458 6057;
tel. kom.  661541670,
tel. kom. 695616251;
adres e-mail:  um@um.pulawy.pl