Wieża ciśnień

Wieża Ciśnień
Foto: Marcin Szeląg, Wieża Ciśnień

Obiekt znajdujący się na terenie Górnego Ogrodu, wzniesiony został w 1897 roku w stylu rosyjskiego klasycyzmu. Budowa obiektu wiązała się z modernizacją powstałych jeszcze w XVII w. wodociągów, które zaopatrywały puławski pałac w wodę. Obecnie wieża spełnia nadal swoją funkcję.

Opracowanie materiałów: Grażyna Bartnik-Szymańska, Muzeum Czartoryskich w Puławach