Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego w 2021 roku – ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku - ogłoszenie

 

Zarządzeniem nr A/211/20 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 29 grudnia 2020 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2021 roku