Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego - ogłoszenie

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku - ogłoszenie

Zarządzeniem nr A/54/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 1 kwietnia 2021 roku został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego o charakterze pożytku publicznego z zakresu ratownictwa i ochrony ludności w 2021 roku