Informacja dotycząca wywieszenia dwóch wykazów nieruchomości – sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Prezydent Miasta Puławy informuje, że na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy wywieszone zostały dwa wykazy nieruchomości stanowiących własność gminy Miasto Puławy, zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, w których lokale mieszkalne przeznaczone zostały do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców:

  1. W wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/3/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 stycznia 2021 r. opisany został lokal mieszkalny nr 9 w budynku przy ul. Kaniowczyków 8 (liczba porządkowa 1 w tabeli).
  2. W wykazie stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr A/4/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 stycznia 2021 r. opisane zostały następujące lokale mieszkalne: lokal mieszkalny nr 27 w budynku przy ul. Kusocińskiego 1 (liczba porządkowa 1 w tabeli), lokal mieszkalny nr 13 w budynku przy ul. Kusocińskiego 7 (liczba porządkowa 2 w tabeli), lokal mieszkalny nr 54 w budynku przy ul. Czartoryskich 15 (liczba porządkowa 3 w tabeli). 
     Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) mogą składać wnioski w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia wyżej wymienionych wykazów w Urzędzie Miasta Puławy przy ul. Lubelskiej 5.

Wykazy stanowiące załączniki do Zarządzenia Nr A/3/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 stycznia 2021 r. i Zarządzenia Nr A/4/2021 Prezydenta Miasta Puławy z dnia 12 stycznia 2021 r. podlegają wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Puławy na okres 21 dni, od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 1 lutego 2021 r. oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Urzędu Miasta Puławy www.pulawy.eu

Wykazy nieruchomości znajdują się w załączonych niżej plikach .pdf

Załączniki do artykułu