Wyrobienie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy

Foto: Zasoby UM,

Wyrobienie numeru PESEL od 16 marca 2022 r.

Wyrobienie numeru PESEL od 16 marca 2022 r.

Obywatele Ukrainy, którzy ubiegają się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie, będą mogli załatwić sprawę wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty:

 • osobiście w Urzędzie Miasta Puławy (wejście od strony Sądu Rejonowego).

Co to jest PESEL

Numer PESEL to ciąg 11 cyfr, które są indywidualnie przypisane każdemu człowiekowi. Z numeru PESEL można wyczytać datę urodzenia oraz płeć. PESEL jest przydatny m.in. do:

 • korzystania z opieki zdrowotnej i szczepień,
 • założenia konta w banku,
 • zapisania dziecka do szkoły,
 • korzystania ze świadczeń pomocowych dla uchodźców.

Gdzie składa się wniosek o numer PESEL

Aby otrzymać numer PESEL należy najpierw umówić się na wizytę.

W wyznaczonym terminie należy zgłosić się do Urzędu Miasta Puławy, ul. Lubelska 5 (wejście boczne od strony Sądu Rejonowego).

Jak składa się wniosek o nadanie numery PESEL

 • Najpierw trzeba umówić wizytę w urzędzie.
 • Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię (rejestrując się uzyskasz informację gdzie ją wykonać).
 • Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12. 
 • Papierowy wniosek składa się osobiście. Należy wcześniej się umówić.
 • Wniosek jest bezpłatny.
 • Wniosek wypełnia osoba, która ubiega się o PESEL albo urzędnik na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.
 • Należy mieć ze sobą dokument, na podstawie którego przekroczyły granicę (paszport biometryczny, ukraiński paszport wewnętrzny, Kartę Polaka, akt urodzenia w przypadku dzieci).
 • Do wniosku o nadanie numeru PESEL musi być dołączona kopia dokumentu, na podstawie którego zostanie ustalona tożsamość wnioskującego. Aby przyspieszyć procedury, osoby mające taką możliwość mogą przy składaniu wniosku wraz z oryginałem przedstawić kserokopię dokumentu tożsamości.
 • Składając wniosek warto podać swój adres mailowy i numer telefonu oraz wyrazić zgodę na założenie profilu zaufanego. Profil ułatwia załatwianie różnych formalności przez internet (np. wniosek o świadczenia pieniężne).

Jak wyrobić numer PESEL dla dziecka

 • Za dziecko wniosek może złożyć jego rodzic, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca nad nim faktyczną pieczę.
 • Od osób, które skończyły 12. rok życia, będą pobierane odciski palców.
 • Do nadania numeru PESEL potrzebne są też fotografie

PESEL nadany przed 16 marca 2022 r.

 • Osoby, którym został już nadany numer PESEL (bez fotografii i pobierania odcisków palców), będą musiały ponownie zgłosić się do Urzędu Miasta i dostarczyć fotografię oraz zostawić odciski palców.
 • Zgodnie z ustawą jest to niezbędne, by mogły korzystać z rozwiązań pomocowych przewidzianych w ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy.

Co to jest profil zaufany

Chcesz załatwiać sprawy urzędowe online? Potrzebujesz profilu zaufanego. To bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać, określone sprawy urzędowe online, w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu (m.in. ePUAP, CEIDG, ZUS, Urząd Skarbowy oraz urzędy gmin, powiatów, województw i centralnej administracji rządowej).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu 81 458 61 57, 81 458 61 58 w godzinach pracy urzędu.

Informacja w języku ukraińskim.

Poniżej przedstawiamy krótki film instruktażowy: