Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie „Tym Sposobem”

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie „Tym Sposobem” złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Realizacja autorskiego programu o charakterze promocji zdrowia psychicznego „Łamanie Czwartej Ściany”

Załączniki do artykułu