Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Klub Sportowy "Wisła" Puławy

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Klub Sportowy "Wisła" Puławy złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: XIX Turniej o Puchar Ziemi Puławskiej w Podnoszeniu Ciężarów.

Załączniki do artykułu