Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Stowarzyszenie "Rodzina"

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Stowarzyszenie "Rodzina" złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Rowerowy wyścig po kremówki.

Załączniki do artykułu