Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego – Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Puławska Fundacja Osób Niepełnosprawnych PA-KT złożyła uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod tytułem: Turnus zajęć sportowych dla osób niepełnosprawnych

Załączniki do artykułu