#Inwestycje

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku

Inwestycje zrealizowane w 2020 roku.jpg

W 2020 roku udało się zrealizować szereg ważnych inwestycji, które będą służyły nam wszystkim. O część z nich przez lata wnioskowali sami mieszkańcy.

Ubiegły rok był także udany pod kątem pozyskiwania środków zewnętrznych. Udało się ich pozyskać 40.763.529,27 zł z kilku źródeł finansowania: Budżetu Państwa (jako współfinansowanie przy projekcie unijnym), Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Funduszu Promocji Kultury i Funduszu Dróg Samorządowych.

Wśród największych zrealizowanych 2020 roku inwestycji znalazły się zakończenie budowy hali widowiskowo-sportowej, POK „Dom Chemika”, targowiska miejskiego przy ul. Dęblińskiej oraz zagospodarowanie terenu przed SP nr 11 i budowa placu zabaw za MP nr 3, modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania mieszkańców, wykonanie ogrodu sensorycznego przy Publicznym Przedszkolu Integracyjnym oraz montaż instalacji OZE dla mieszkańców Puław.

W 2020 roku zrealizowano także wiele ważnych inwestycji drogowych. Wśród nich m.in.: budowa drogi łączącej ul. Mościckiego z ulicami Majdan, Komunalną i drogą dojazdową do ul. Długiej, budowa dróg w os. Piaski II (Kołodzieja, Tyczyńskiego, Meresty, Kraussa), przebudowa wraz z budową ul. Norblina na odcinku od ul. Zabłockiego do ul. Romów, budowa drogi 1KDL między ul. Kolejową a Składową, budowa parkingu w ul. Krańcowej, przebudowa drogi równoległej do ul. Lubelskiej, budowa zatok przystankowych w ul. Lubelskiej i zatoki w ul. Piłsudskiego – tu Miasto udzieliło pomocy rzeczowej województwu lubelskiemu.

Przygotowano ponadto dokumentację techniczną na budowę parkingów na ul. Wiśniowej, ul. Parkowej, ul. Jaworowej, ul. Sikorskiego, ul. Karpińskiego, przy UM w Puławach, przy ul. Wojska Polskiego – niestety część z tych inwestycji nie zostanie zrealizowana po uwzględnieniu opinii lokalnych mieszkańców. Opracowano ponadto dokumentację techniczną drogi ul. Krahelskiej, drogi ul. Niezapominajki oraz projekt techniczny budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych w ul. Piaskowej oraz budowy inteligentnych przejść dla pieszych w ul. Czartoryskich na skrzyżowaniu z Al. Małą i Al. Królewską.

Kończąc temat inwestycji warto wspomnieć o działaniach Zakładu Usług Komunalnych, który w 2020 roku zakończył realizację kilku projektów mających znaczny wpływ na lokalne środowisko oraz rozpoczął jeden nowy. Są wśród nich budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy  ul. Dęblińskiej, dostosowanie Zakładów Zagospodarowania Odpadów w województwie lubelskim do wymagań dla RIPOK (wybudowanie kompostowni odpadów zielonych, rekultywacja istniejącej niecki składowiska odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne), budowa budynku socjalno-warsztatowego wraz z częścią administracyjną przy ulicy Składowej 3 oraz rozpoczęcie projektu Energia odnawialna dla Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., który zakłada budowę sześciu mikro instalacji fotowoltaicznych. W 2020 roku Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Puławach zakończyło realizację dużego projektu Poprawa efektywności dystrybucji ciepła poprzez modernizację sieci ciepłowniczej, przebudowę i budowę osiedlowych sieci cieplnych i węzłów indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych w mieście Puławy.