Informacja o zakupie lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia
Zakup lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia

Nadleśnictwo Puławy jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych na terenie gmin powiatu puławskiego oraz gmin: Miasto Dęblin, Nowodwór, Ryki, Stężyca, Ułęż z powiatu ryckiego i gminy Garbów.

Nadleśnictwo interesują:

- lasy (grunty oznaczone jako „Ls” w ewidencji) oraz grunty przeznaczone do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy, które przylegają bezpośrednio do gruntów w zarządzie Lasów Państwowych,

- lasy będące we własności Skarbu Państwa w zarządzie Lasów Państwowych i osób prywatnych,

- działki o kształtach i wymiarach umożliwiających prowadzenie gospodarki leśnej, tj. nie stanowiące długich i wąskich pasów oraz o powierzchni nie mniejszej niż 10 arów.

 Szczegółowych informacji można uzyskać pod numerem tel.: 81 886 42 41 wew. 27, oraz na stronie Nadleśnictwa Puławy http://pulawy.lublin.lasy.gov.pl – w zakładce Kupimy lasy i grunty, gdzie znajduje się druk oferty sprzedaży /do pobrania/.

Oferty prosimy przesyłać na adres ul. Żyrzyńska 8, 24-100 Puławy lub na mail: pulawy@lublin.lasy.gov.pl